DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE
25. NOVEMBRA 2021

Navštívte nás v online priestore,
vo vstupnom vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach
vo štvrtok 25. 11. 2021.

CHCETE ŠTUDOVAŤ JAZYKY?

Na sústredené štúdium jedného jazyka ponúkame jednoodborové študijné programy:

Ak sa chcete popri jazyku venovať aj inému humanitnému odboru, vhodné je medziodborové štúdium:

Pre tých, ktorí sa chcú orientovať na prekladateľstvo, máme v ponuke:

  • prekladateľstvo a tlmočníctvo vo voliteľnej kombinácii dvoch jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra (Katedra translatológie)

CHCETE SA STAŤ UČITEĽOM / UČITEĽKOU?

Môžete si vytvoriť kombináciu dvoch predmetov:

A ak ste nenašli tú správnu kombináciu, môžete si druhý predmet vybrať z ponuky Fakulty prírodných vied, Pedagogickej fakulty či Fakulty stredoeurópskych štúdií.


ZAUJÍMATE SA O SPOLOČENSKOVEDNÉ A HUMANITNÉ ODBORY?

Sústredené štúdium vášho odborného favorita vám umožní jednoodborové štúdium:

Medziodborové štúdium je pre tých, ktorí sú menej vyhranení a ocenia variabilitu: