DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE
16. 2. 2023
CELÝ HARMONOGRAM

Pozrite si podrobnejší program v jednotlivých miestnostiach, v ktorých jednotlivé pracoviská prezentujú svoje študijné programy.
Náš program prebieha od 9:30 do 13:00 hod.


Filozofická fakulta

Miesto: Hodžova 1
Akropola


9:30

Predstavenie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Informácie o možnostiach štúdia na akademický rok 2023/2024 a prijímacom konaní
Priestor na otázky uchádzačovKatedra anglistiky a amerikanistiky

Bakalárske študijné programy: anglistika, učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii
Magisterské študijné programy: anglický jazyk v odbornej komunikácii, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-211


10:30 – 11:00

Komentovaná video prezentácia katedry

11:00 – 11:30

„Question time“

11:30 – 12:00

Komentovaná video prezentácia katedry

12:00 – 12:30

„Question time“Katedra archeológie

Bakalárske študijné programy: archeológia, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo
Magisterské študijné programy: archeológia, muzeológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-308


10:30 – 13:00

Prezentácia štúdia prostredníctvom stanovíšť:
ukážky práce archeológa, archeologické nálezy, vojenská archeológia,
dokumentácia a digitalizácia pamiatok, prezentácia odborov, ukážky z publikácií katedryKatedra etiky a estetiky

Bakalárske študijné programy: aplikovaná etika – etika riadenia ľudí a práce, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii
Magisterské študijné programy: aplikovaná etika – etická expertíza a etické poradenstvo, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-204


10:30 – 10:50

Ethos nebol jeden z mušketierov alebo Načo je (dnes) dobrá etika/etická výchova

10:50 – 11:00

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o etike (ale báli ste sa spýtať) – informácie o štúdiu a študijných programoch

11:00 – 11:15

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)

11:30 – 11:50

Ethos nebol jeden z mušketierov alebo Načo je (dnes) dobrá etika/etická výchova

11:50 – 12:00

Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o etike (ale báli ste sa spýtať) – informácie o štúdiu a študijných programoch

12:00 – 12:15

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)


Bakalárske a magisterské študijné programy: estetika, učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-325


10:30 – 10:50

Aisthesis nie je lekárska diagnóza alebo Načo je (dnes) dobrá estetika/estetická výchova

10:50 – 11:00

Informácie o štúdiu a študijných programoch

11:00 – 11:15

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)

11:30 – 11:50

Aisthesis nie je lekárska diagnóza alebo Načo je (dnes) dobrá estetika/estetická výchova

11:50 – 12:00

Informácie o štúdiu a študijných programoch

12:00 – 12:15

Q&A – diskusia s návštevníkmi/uchádzačmi o štúdium (aj za účasti vybraných študentiek/študentov)Katedra filozofie a politológie

Bakalárske a magisterské študijné programy: filozofia, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-112


10:30

Prezentácia študijných programov


Bakalársky a magisterský študijný program: politológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-112


11:15

Prezentácia študijných programov

Miesto: Hodžova 1
učebňa Akropola


14:00

prednáška Mihai Copetchi – Kopecky (Bukurešť, Rumunsko):
Budúcnosť krajín strednej a JV Európy vo svetle „špeciálnej ruskej operácie” na Ukrajine
(prednáška určená aj pre študentov FF UKF)Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Bakalársky a magisterský študijný program: marketingová komunikácia a reklama


Miesto: Dražovská 4
učebňa D-207


11:00

Predstavenie študijného programu

11:20

Prezentácia študentských projektov a projektu Inkubátor

11:40

Alumni – stretnutie s absolventmi

učebňa D-206


Priebežne

Výstava študentských prác

12:00

„Pokec“ – diskusia súčasných a budúcich študentovKatedra histórie

Bakalárske a magisterské študijné programy: história (aj v kombinácii s filozofiou alebo žurnalistikou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni), učiteľstvo histórie v kombinácii


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209


10:30

predstavenie študijných programov, študijných plánov a uplatnenia absolventov

10:40

možnosti študijných pobytov v zahraničí (Erasmus+, Ceepus)
a publikovania študentských prác

10:50

predstavenie aktivít Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

11:00

mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

11:10

diskusia

11:30

predstavenie študijných programov, študijných plánov a uplatnenia absolventov

11:40

možnosti študijných pobytov v zahraničí (Erasmus+, Ceepus)
a publikovania študentských prác

11:50

predstavenie aktivít Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

12:00

mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

12:10

diskusiaKatedra romanistiky a germanistiky

Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-118


10:30

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

10:45

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

11:10

Diskusia španielskeho a talianskeho lektora so študentmi a krátka aktivita

11:30

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

11:45

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

12:10

Diskusia španielskeho a talianskeho lektora so študentmi a krátka aktivita


Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-114


10:30

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

10:45

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

11:10

Diskusia nemeckého lektora so študentmi a krátka aktivita

11:30

Otvorenie, privítanie, predstavenie aktivít katedry a zapojenie študentov

11:45

Prezentácia študijného programu spojená s informáciami absolventa o študijnom programe a štúdiu

12:10

Diskusia nemeckého lektora so študentmi a krátka aktivitaKatedra slovanských filológií

Bakalárske a magisterské študijné programy: editorstvo a vydavateľská prax, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-121


10:30 a 11:30

Predstavenie študijných programov
Literárny kvíz
Diskusia so študentmi
Prehliadka fakultných a katedrových priestorov


Bakalárske a magisterské študijné programy: ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii, učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-126


10:30 a 11:30

Predstavenie oddelenia rusistiky a študijných programov
„Život“ na oddelení rusistiky – podujatia Pedagógovia pre študentov resp. Študenti pre pedagógov
Ruský a ukrajinský jazyk naživo

13:00

Online stretnutie so záujemcami o štúdium (primárne pre ruskojazyčných študentov), pripojíte sa cez tento TENTO LINK.Katedra translatológie

Bakalárske a magisterské študijné programy: prekladateľstvo a tlmočníctvo (v jazykových kombináciách anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra)


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-213


10:30

Čo ti ponúka Katedra translatológie v Nitre?
Študuj na prestížnom európskom pracovisku

11:00

Urobíme z teba TOP prekladateľa!
Ukážka prekladateľského umenia v praxi

11:15

Len u nás sa naučíš prekladať filmy!
Ochutnávka dabingového prekladu a titulkovania

11:45

Staň sa tlmočníckou hviezdou!
Vyskúšaj si špičkové tlmočnícke laboratóriá

12:15

Narovinu o živote na škole a o živote po škole
Diskusia so študentmi a úspešnými absolventmiKatedra žurnalistiky a nových médií

Bakalárske a magisterské študijné programy: žurnalistika (aj v kombinácii s históriou – medziodborové štúdium je možné iba na bakalárskom stupni)


Miesto: B. Slančíkovej 1
učebňa BSB-107


10:30, 11:15, 12:00, 12:45

Prezentácia študijného programu a mediálneho centra

10:30 - 13:30

Možnosť navštíviť redakciu študentského časopisu Občas NečasÚstav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-14


10:30 – 10:45 a 11:30 – 11:45

Prečo si vybrať štúdium na našom ústave?


Bakalársky a magisterský študijný program: riadenie kultúry a turizmu


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-14


10:45 – 11:15 a 11:45 – 12:15

Predstavenie študijného programu


Bakalársky a magisterský študijný program: kulturológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-16


10:45 – 11:15 a 11:45 – 12:15

Predstavenie študijného programu


Bakalársky a magisterský študijný program: etnológia


Miesto: Hodžova 1
učebňa H-6


10:45 – 11:15 a 11:45 – 12:15

Predstavenie študijného programuÚstav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii


Miesto: Štefánikova 67
učebňa Š-124


10:30 – 11:00

Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie?
prezentácia študijného programu

11:00 – 11:30

Veda a viera – cesta k poznaniu seba
workshop

11:30 – 12:00

Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie?
prezentácia študijného programu

12:00 – 12:30

Veda a viera – cesta k poznaniu seba
workshop

12:30 – 13:00

Učiteľ náboženskej výchovy – a prečo nie?
prezentácia študijného programuOnline program Dňa otvorených dverí

16:00 – 18:00

Moderované štúdio
Videoprezentácie študijných programov
Živý čet