Filozofická fakulta UKF v Nitre si pre Teba pripravila
v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí špeciálny program!

Od 9:30 do 13:00 nás môžeš navštíviť osobne v našich priestoroch. Celý program podujatia nájdeš TU.
Od 16:00 do 18:00 si môžeš pozrieť aj online program, v rámci ktorého Ti predstavíme naše študijné programy, v živom čete Ti radi odpovieme na Tvoje otázky ohľadom štúdia.
Link na online vysielanie nájdeš TU.

CHCETE ŠTUDOVAŤ JAZYKY?

Na sústredené štúdium jedného jazyka ponúkame jednoodborové študijné programy:

Pre tých, ktorí sa chcú orientovať na prekladateľstvo, máme v ponuke:

  • prekladateľstvo a tlmočníctvo vo voliteľnej kombinácii dvoch jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra (Katedra translatológie)

CHCETE SA STAŤ UČITEĽOM/UČITEĽKOU?

Môžete si vytvoriť kombináciu dvoch predmetov:

A ak ste nenašli tú správnu kombináciu, môžete si druhý predmet vybrať z ponuky Fakulty prírodných vied a informatiky, Pedagogickej fakulty či Fakulty stredoeurópskych štúdií.


ZAUJÍMATE SA O SPOLOČENSKOVEDNÉ A HUMANITNÉ ODBORY?

Sústredené štúdium vášho odborného favorita vám umožní jednoodborové štúdium:

Medziodborové štúdium je pre tých, ktorí sú menej vyhranení a ocenia variabilitu: