DNI OTVORENÝCH DVERÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE
10. A 11. FEBRUÁRA 2021

Navštívte nás v online priestore,
vo vstupnom vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach
v stredu 10. 2. 2021.

Ak nestihnete všetok program vo vašom hľadáčiku v jeden deň,
opakujeme ho aj vo štvrtok 11. 2. 2021,
vždy od 14.00 do 17.00.

CHCETE ŠTUDOVAŤ JAZYKY?

Na sústredené štúdium jedného jazyka ponúkame jednoodborové študijné programy:

Ak sa chcete popri jazyku venovať aj inému humanitnému odboru, vhodné je medziodborové štúdium:

Pre tých, ktorí sa chcú orientovať na prekladateľstvo, máme v ponuke:

  • prekladateľstvo a tlmočníctvo vo voliteľnej kombinácii dvoch jazykov: anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra (Katedra translatológie)

CHCETE SA STAŤ UČITEĽOM / UČITEĽKOU?

Môžete si vytvoriť kombináciu dvoch predmetov

A ak ste nenašli tú správnu kombináciu, môžete si druhý predmet vybrať z ponuky Fakulty prírodných vied, Pedagogickej fakulty či Fakulty stredoeurópskych štúdií.


ZAUJÍMATE SA O SPOLOČENSKOVEDNÉ A HUMANITNÉ ODBORY?

Sústredené štúdium vášho odborného favorita vám umožní jednoodborové štúdium:

Medziodborové štúdium je pre tých, ktorí sú menej vyhranení a ocenia variabilitu: